logo
toppic

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Det dagliga arbetet skall utföras effektivt och med genomtänkta arbetsmetoder som ger kunden rimliga kostnader och att personalen får en kreativ och omväxlande arbetssituation inom fastighetsservice, trädgårdsservice och markservice.

Vår verksamhet har följande målsättning:

  • Service

  • Kvalitet

  • Miljö

  • Nöjd kund