logo
toppic

ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Läs mer på skatteverket.se >>

Villkor för att få avdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

Använd Skatteverkets e-tjänster:
Rot & rut
Räkna ut din skatt

För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret

  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång

  • du har betalat för rot- eller rutarbeten.

Läs mer om grundvillkoren på skatteverket.se >>

Fler villkor kan du läsa om genom att klicka på respektive underrubrik på Skatteverket.