Mark & Anläggning i Göteborg

Vi utför alla typer av mark och anläggningsarbeten, från orörd mark till färdig markentreprenad.

En trevlig och vacker utemiljö är viktig för livskvaliteten men minst lika viktig är utemiljöns kvalitet. 

Vi är med och gör lekplatsen rolig och spännande, flerfamiljshusets gård funktionell och inbjudande för utomhusaktiviteter och skolgården säker.

Vårt riktmärke är att förverkliga er vision oavsett om den består av en vacker trädgård eller en stabil grund för uppförandet av en skola, detta såklart utan att tumma på kvalitet och hållbarhet.

 

Nybyggnation

Vid nybyggnationer finns vi på plats hela vägen från projektering fram till färdiga utemiljöer som exempelvis lekplatser och grönytor.

Vi utför bland mycket annat plattsättning, linjemålning, asfaltläggning, betongarbeten, jord- och bergschakt och plantering.

Vi har lång erfarenhet av olika typer av markarbeten, både från landsort och i stadsmiljö.

 

LÄMNA DINA UPPGIFTER SÅ RINGER VI UPP

 

Felanmälan

 

Kostnadsfritt besök

  

info@miasfs.se

031-7769040

JOUR TELEFON

070-46 10 636